Define işaretleri ve anlamları


Bir başka WordPress blogu.

Posted by at 3 Haziran , 2010

Define haritası ve Gömü yerleri nasıl bulunur

Define aramada genelde en fazla kullanılan yöntem define haritaları dır.  Define haritalarının bir kısmı palavra olabileceği gibi gerçekten de bir definenin haritası olabilmektedir. Eski zamanlarda savaşlar, göçler ve doğal afetler nedeniyle insanlar memleketlerini terk etmek zorunda kalıyorlardı. Yolculuk sırasında değerli mücevher ve altınlarla yolculuk etmek tehlikeli olduğu için o dönemde en kolay servet saklama yöntemi, zenginliklerini yeraltına gömmek idi. Bugün gömü adını verdiğimiz bu hazineler ve defineler, zamanında sahipleri tarafından gömülmüş ancak fırsat bulup ta tekrar çıkarılamamış değerli hazineleri ifade etmektedir.  Tabi eski insanlar gömdükleri hazinenin yerini ya bir kayaya ya da parşomen ya da deri satıh üzerine define işaretleri ve sembolleri kullanarak yazılı hale getirmekteydiler. Bir kısım definelerin haritaları eski kütüphanelerde, kitap aralarında veya yeraltında kalmıştı. Bu haritaların çürümesini önlemek için özel kimyasal maddeler ile deriyi ya da parşomeni korumaktaydılar. Günümüzde çok küçük bir azınlık ta olsa define haritalarının gerçekleri piyasada dolaşmaktadırlar. Bu haritalardan faydalanılarak gömünün çıkarılmasının en önemli nedeni, define haritasının tarif ettiği coğrafyayı bulmaktaki zorluktur.

Depremler, erozyon ve sel felaketi orman yangınları gibi türlü tabiat olayları nedeniyle define haritaları defineye ulaşmakta engellere maruz kalabilmektedir. O bakımdan bir define haritası doğru yeri tarif etse bile o yerin şu anki yer şekillerinin değişmiş olması muhtemeldir. Misal olarak bizim köye bir zamanlar birkaç Rum gelmişti. Ellerinde Rum define haritası varmış. Ege bölgesinde kurtuluş savaşı zamanında Rumlar altınlarını gömerek ülkemizden kaçmışlardı. Aradan 80 yıl geçtikten sonra dedesinin define haritası ile ülkemize gelen Rum gençleri çay dere kenarında büyük bir ceviz ağacı arıyorlardı. Ancak ceviz ağacının kesilmiş veya yanmış olması nedeniyle bir türlü kesin noktayı bulamadan ülkelerine geri döndüler. Sonra eskilerin anlattığına göre dere kenarı yön değiştirmiş ve ceviz ağacı da kesilmiş. Yani define haritası ile define aramak düz ovada zor olmaktadır. Ancak mağara, anıt, boğaz, vadi, çeşme gibi yeri sabit eserler define haritasında tarif ediliyorsa bu durumda defineye ulaşmak büyük oranda kolaylaşmaktadır.

Definecilikle ilgil bu yazıda geçen konular: , ,
Yazının kategorisi: Define Haritaları

» Yorum yap