Define işaretleri ve anlamları


Bir başka WordPress blogu.

Posts Tagged ‘define sembolleri’

Posted by at 2 Haziran , 2010

Definecilikte işaretlerin dili, defineye doğru yerde, konumda ve doğru zamanda ulaşabilmek için bir tür şifresel haritalama ve durum bildirme sistemidir. Definecilikle uğraşan kişilerin define işaretleri ve sembolleri konusunda donanımlı ve bilgili olması gerekir. Çoğu gizli hazine, define arayıcılarının işaret diline yeterince hakim olamaması yüzünden bulunamamış vaziyette yer altında gömü olarak beklemektedir. Definecilik sadece dedektör yada kazma kürek ile şüphelenilen yerlerin kazılması demek değildir. Define aramak veya define izciliği demek, defineyi gömen kişilerin defineye daha sonra kolayca ulaşabilmelerini sağlamak için koydukları işaaretleri ve şifreleri okuyarak doğru biçimde yorumlayabilmektedir. Şayet İşaret Sistemi iyi biçimde bilinmezse belki de tam ayağınızın altında olan serveti farketmeden tepmiş olacaksınız. O nedenle iyi bir defineci adayının define işartleri ve sembollerini iyi bilmesi gerkemektedir. Definecilikte işaretler bazen definenin gömülü olduğu yeri, bazen definenin içerisinde altın veya mücehver, heykel vs ne olduğunu bazen de defineyi koruyan tılsım ve büyü hakkında bilgi vermektedir.

Definecilikte işaretler ve sembolleri sınıflandırmak gerekirse 3 ana kısıma ayırabiliriz.

1- Definenin bulunduğu bölgeyi tarif eden işaretler
a.) Terazi işareti: Definenin bulunduğu bölgedeki köprüleri işaret eder. Define muhtemelen köprü civarındadır.
b-) Klavuz taşları: Definenin bulunduğu bölgedeki ana yolları işaret etmektedir. Define ile ana yol arasında bir alaka bulunmaktadır.
c) Define civarındaki kaya ve taşlarda bulunan çentik işaretleri ise bölgede bulunan keçi yolları, dereler ve onların birlikte kesişim noktalarını işaret etmektedir.

2- Definenin gömülü bulunduğu hedefi nokta atışı ile gösteren işaretler.

İstavroz, V, oyma delik ve üçgen, U, Ok, yılan, yıldız, ay, güneş, istavroz, Kartal, Ayak İzi, tırnak İzi, tüfek, tabanca işareti gibi define sembolleri, bir haritanın parçası olabileceği gibi definenin bulunduğu arazi parçasının şekline dair semboller de olabilmektedir. Misal olarak V işareti kol bükümü yani arşın, 5 parmak işareti karışı, tek aşık kol ilareti arşını sembolize edebilir. Bu işaretlerden U, V ve X işaretleri, mesafe ve açı bildiren işaretlerdir. U işareti hem mesafe hem de yön tayin etmektedir. O işareti hem bir kuyuyu hem de hazinenin para olduğunu ifade edebilir. Aslında her bir işaretin net anlamını ancak defineyi saklayan kişi net olarak bilebilir. Bizlerin yapabileceği şey ancak tahmin yürüyebilmektir. Daha sonra her bir sembol ve işaretin ne anlama gelebileceğini ayrı bir yazı olarak ele alacağız.

3) Definenin bulunduğu bölgede arazi engebesi, ay ve güneş hareketleri, bakı durumu, mevsimsel özellikler, gel-git etkisi gibi doğal ve tabiat hareketlerini işaret eden semboller de bulunabilir.

Önemli define işaretleri ve sembolleri

Bu üç sembolün yanında daha başka işaret ve semboller de vardır ki onlar da definenin bölgesinde bulunan tuzaklar, diğer defineler ve yerleşim yerleri, su kaynakları gibi konularda bilgi vermektedirler. Misal olarak çıplak kadın işareti, korumasız ve tılsımsız bir defineyi, Balık sembolü ve işareti, su kenarına veya dere yatağına gömülen define ve gömüyü, Ayak izi işareti ve akrep işareti, halka işareti, defineyi koruyan tuzak ve pusu yu işaret eder. Haç işareti ve istavroz sembolü genelde hıristiyan hazinelerini işaret etmektedir. Hz isa heykelleri ve altın çanaklar, haç işareti bulunan bölgede çıkartılabilir. Definecilikte yılan işareti sembolü de kara büyüyü sembolize etmektedir. Bu tür işaretlerde tılsıma dikkat etmelisiniz. Amatör kişilerin yılanlı işaretlere dikkat ederek tılsım tarafından lanetlenme riskini göz önünde bulundurması lazımdır.
Definecilikte tavuk işareti ve tavus kuşu işareti de hazineyi sembolize etmektedir. Tavuk ve çok sayıda civciv işareti bulunan bir bölgede büyük bir gömü bulma şansı yüksektir. Definede at işareti bir generalin veya ordu komutanının hazinesinin varlığını göstermektedir. At başı hangi yönü gösteriyorsa hazine o doğrultudadır. Define biliminde el izi genelde tuzak ve korunmaya delalettir. Boğa işareti ve Aslan başı ise tapınak definesi olduğunu gösterir. Eskiden tanrılara adanan hazineler ve defineler boğa işareti ve aslan işareti ile betimlenmekteydi. Çift başlı aslan işareti ise kraliyet ailesi mensuplarının mezarlarını gösterir. Bu mezarlar hem tehlikeli hem de servetler değerindedir. Define bölgesinde şayet ejderha işareti var ise bu da korkutmak amacıyla konulan bir semboldür. Dikkat edilerek define aranması lazımdır. Ama kesinlikle birşeyler çıkacağına da işarettir.
Definecilikte Buğday başağı işareti refah ve zenginliğin işaretidir. Buğday başağı çok sayıfda altın sikkeyi sembol etmektedir.

Tags: , , ,
Posted in: Define İşaretleri ve Anlamları | 2 yorum »